Unik kunsthistorie med en passe dose åndenes makt

Unik kunsthistorie med en passe dose åndenes makt

Når amerikanere får se hva Voegaard Slot nord for Aalborg har å by på, er de nære på å gå lukt i bakken. Franskmennene blir stort sett stående og måpe.

Cofnacglassene til Naopelon - med logo og symboler.
Cognacglassene til Napoleon – med logo og symboler.

De utallige rommene på Voegaard Slot er proppet med skatter og klenodier fra både asiatisk og europeisk kunsthistorie man ikke akkurat venter å finne på den avsidesliggende landsbygda langt nord i Danmark. De færreste forventer i det hele tatt ikke å finne et gigantisk renessanseslott en ørlliten avstikker fra motorveien mellom Aalborg og Frederikshavn.

Åpenbaring: Voegaard Slot ligger i temmelig fabelaktive omgivelser snaue 40 kilometer fra Aalborg. Slottet rommer noen durabelige skatter fra europeisk kulturhistorie. Foto: Flemming H. Tveitan/Fjord Line
Åpenbaring: Voegaard Slot ligger i temmelig fabelaktive omgivelser snaue 40 kilometer fra Aalborg. Slottet rommer et imponerende antall skatter fra europeisk kulturhistorie. Foto: Flemming H. Tveitan/Fjord Line

Men like fullt. En knapp time bak rattet fra Hirtshals, omtrent 40 kilometer nord for Aalborg står det der – Voegaard Slot i all sin røde mursteinsprakt, omkranset av et velfrisert parkanlegg.

Unik europeisk kunsthistorie

Avskjedsbrevet til Ludvig XVI, avskjedsbrevet til hans kone Marie-Antoinette, skrevet to dager før hun ble kjørt til skafottet i Paris og henrettet, serviset til Napoleon, verker av Rubens, Goya, Corot, Rafael og El Greco.

Et eget malterserkapell, ekte Ming-vaser, skulpturer i Carrara-marmor av Delaplanche, byster, 250 år gamle tapeter, malerier, gull, sølv, antikt bøhmisk krystall, håndmalte Sèvres-tallerkener, gobelenger, veggtepper fra Vatikanet, overdådige franske møbler og en flere hundre år gammel blodflekk på gulvet som ikke lar seg vaske vekk…

Dette er bare et ørlite utvalg av hva som står til skue i det mer enn 500 år gamle slottet.

Naturskjønne omgivelser: Slottet rommer de utroligste gjenstander fra europeisk kunsthistorie, men parkanlegget på utsiden er en opplevelse i seg selv. Foto: Flemming Hofmann Tveitan/Fjord Line
Naturskjønne omgivelser: Slottet rommer de utroligste gjenstander fra europeisk kunsthistorie, men parkanlegget på utsiden er en opplevelse i seg selv. Foto: Flemming Hofmann Tveitan/Fjord Line

– Utlendinger som kommer hit, tror knapt det de ser. Særlig amerikanere, med sin korte historie, har vanskelig for å ta inn over seg alle de historiske gjenstandene. Flere av dem er nesten nær ved å besvime. Det de ser går  utenfor deres fatteevne, forteller slottsguide Verner Krogh. 

Hakeslipp kan saktens ramme noen hver som tar turen rundt i anleggets irrganger. For her er det ikke bare de utallige gjenstandene som fanger oppmerksomheten. Det er som om det gamle slottets tykke vegger og tunge tak kontinuerlig hvisker sin historie.

Krogh kan fortelle at det ikke bare er amerikanerne som må ta telling på Voegaard.

– Franskmenn blir helt mo i knærne når det går opp for dem at sentrale og unike gjenstander fra deres egen nasjons historie, befinner seg på toppen av Danmark. De blir veldig overrasket, forteller han.

Marie-Antoinettes avskjedsbrev, skrevet to dager før hun ble henrettet. Europeisk historie på sitt ypperste ligger til skue 40 kilometer nord for Aalborg. Foto: Flemminbg H. Tveitan/Fjord Line
Klenodium: Marie-Antoinettes avskjedsbrev, skrevet to dager før hun ble henrettet. Europeisk historie på sitt ypperste ligger til skue 40 kilometer nord for Aalborg. Foto: Flemminbg H. Tveitan/Fjord Line

Krogh er én av flere ildsjeler og frivillige, som sørger for at slottet til enhver tid er i tipp topp stand, og at det er mulig for allmennheten å komme på besøk. For den offentlige støtten er fraværende, og driften er helt avhengig av private bidrag og av den skarve 100-lappen gjestene betaler for besøket.

Åndenes blodige makt

Voegaard Slot har en lang og broket historie bak seg. En historie Krogh og hans medarbeidere er mer enn villige til å fortelle til alle som tar turen.

Gjør du det, får du høre at de første nedtegnelser i historiebøkene, stammer fra slutten av 1400-tallet og om hvordan det faller på den lokale biskopens hender og etter hvert ender opp i kongens eie. Du får også høre om en viss fru Ingeborg Skeel…

Slotsfruens gemakker: Her hadde Ingeborg Skeels sitt arbeidsværelse. Og det er i dette rommet du finner blodflekken som ikke vil la seg fjerne... Foto: Flemming H. Tveitan/Fjord Line
Slottsfruens gemakker: Her hadde Ingeborg Skeels sitt arbeidsværelse. Og det er i dette rommet du finner blodflekken som ikke vil la seg fjerne… Opp under taket er hele slottets historie illustrert ved hjelp av tegninger. Arbeidene var det siste eier, den dansk-franske greven E. Oberbech-Clausen, som fikk utført. Foto: Flemming H. Tveitan/Fjord Line

Den tidligere slotsfruen var en driftig og dyktig handelskvinne som ble lagt for hat av en stor del av lokalbefolkningen, og det har i alle år versert historier om hennes utallige ugjerninger. Hun skal blant annet ha druknet arkitekten Philip Brandin i vollgraven da hun ikke lenger hadde bruk for ham. Fru Skeels ugjerninger kleber visstnok stadig klamt til hennes minne og hennes sjel finner angivelig ikke ro i graven.

Ifølge Krogh hjemsøker Danmarks mest berømte spøkelse Voegaard Slot den dag i dag, og vitnesbyrdene om underlige hendelser er mange. 

– I det nordøstlige tårnværelset er det en flekk på gulvet. Det skal være blod fra en tjensetejente Ingeborg skal ha fått slått ihjel fordi hun hadde hatt et eventyr og havnet i «uløkka». Flekken var glemt i mange år, men under en renovering af værelset i 1997, dukket pletten opp igjen. Gulvet har blitt slipt mange ganger, men flekken kommer alltid fram igjen etter et par dager, forteller Krogh.

18 jernbanevogner med kunst

Greven: E. Oterbech-Clausen.
Greven: E. Oberbech-Clausen.

Men én sak er spøkelser og gamle blodflekker som ikke lar seg vaske vekk. Men hva med alle de fantastiske gjenstandene? Hvordan i all verden har uvurderlige klenodier fra både europeisk og asiatisk kunst- og kulturhistorie havnet langt nord på Jylland? 

Årsaken heter E. Oberbech-Clausen, en dansk-fransk greve, som kjøper Voegaard i 1955 og starter en omfattende restaurering. Oberbech-Clausen skapte seg en stor formue i Frankrike og giftet seg med enken etter Grev Chenue-Lafitte.

Det førte til en solid styrking av hans allerede sterke økonomiske posisjon og ikke minst at han arver en omfattende kunstsamling etter grevinnens far, den berømte kirurg, Jules Péan – oppfinneren av sårklemmen.

Etter at grevinnen dør, kjøper greven slottet nærmest ved en tilfeldighet. Ikke lenge etter sender han 18 jernbanevogner fulle av kunstskatter fra Frankrike til Danmark. 

Og mannen bosetter seg delvis på slottet og møblerer sitt nye hjem med de historiske gjenstandene. Det er med på å gjøre Voegaard til noe virkelig utenom det vanlige. Krogh forteller:

– Samlingen virker ikke som noe museum, fordi alt som står som det hjemmet graven skapte. Det er heller ikke snakk om en kunstsamlig der man har stiller ut på en bestemt måte ordnet etter nasjonalitet, epoke eller annet. Dette er gjenstander levende personer har hatt i husene sine og som er samlet gjennom flere generasjoner, sier han.

IMG_8336Gullsalen: Dette rummet har fått navn etter den gylne skinntapeten, som er laget av skinn fra villsvin nedlagt på Voegards eiendom. Det var Peder Reedtz som fikk satt opp gullskinnstapetet i 1750. Foto: Flemming Hofmann Tveitan/Fjord Line
Gullsalen: Dette rummet har fått navn etter den gylne skinntapeten, som er laget av skinn fra villsvin nedlagt på Voegards eiendom. Det var Peder Reedtz som fikk satt opp gullskinnstapetet i 1750. Vasen på bildet er en ekte Ming, og i vitrineskapet bak i bildet står Marie-Antoinette og Ludvig XVIs private service framme. Kaminen til høyre er norsk og produsert i Larvik på 1800-tallet. Foto: Flemming Hofmann Tveitan/Fjord Line

Opprettet stiftelse

Grev Oberbech-Clausen, som ikke hadde noen arvinger, døde i 1963. Før sin død opprettet han Oberbech-Clausen-Péanske Familiefond, som fikk til oppgave å bevare slottet og kunstsamlingen for ettertiden. Greven bestemte også at slottet med dets unike bidrag til europeisk kunsthistorie skulle være offentlig tilgjengelig.

IMG_8215
Grevens musikkværesle: Det meste står som det sto den gangen grev Oberbech-Clausen gikk ut av historien. Bildet på flygelet er av grevinnen, som aldri rakk å besøke Voegaard. Foto: Flemming H. Tveitan/Fjord Line

Ønsker du å oppleve helt spesiell europeisk kunsthistorie i like spesielle omgivelser,  cruiser du enkelt, raskt og billig til Jylland med Fjord Lines ferge, HSC Fjord Cat fra Kristiansand til Hirtshals (seiler i sommersesongen fra 4. mai til 11. september). Du kan også cruise fra LangesundBergen og Stavanger til Hirtshals med de to moderne fergene MS Bergensfjord og MS Stavangerfjord, som begge fosser til kontinentet på grønn gass.

Historien på 1-2-3

Voegaard Slots historie er lang, innholdsrik og mangslungen. Den er verdt en studie i seg selv, men vi forsøker oss likevel på et kjapt summarisk sammendrag:

  • Slutten av 1400-tallet: Eiendommen dukker opp i krønikene for første gang.
  • 1510 – 1536: Væpner Jakob Andersen overdrar eiendommen til biskopen i Børglum, Niels Stygge Krumpen. Han bor på Voergaard med Elsebeth Gyldenstjerne, som han har «stjålet»  fra ektemannen, ridder Bonde Due. Biskopen bygger ut Voegaard i denne perioden med tanke på å gjøre gården til hovedsete for hele bispedømmet. Slottet erobres av skipper Clements bondehær i 1534 og etter reformasjonen i 1536, tilfaller gården kongen.
  • 1578 – 1588: Frederik II overdrar gården til Karen Krabbe. Datteren, Ingeborg Skeel, overtar etter hvert og oppfører renessansefløien, tegnet av nederlerlenderen Phillip Brandin. Huset står ferdig i 1588. Frederik II forærer Ingeborg Skeel den imponerende sandstensportalen, som egentlig var tiltenkt Frederiksborg Slot.
  • 1644 – 1872: Oberst Vogn Vognsen erobrer Voergaard i 1644 med sin hær av frivillige bønder. Voergaard hadde indtil da vært stabskvarter for svenske besettelsesstyrker. Slottet blir angrepet flere ganger i mellom 1627-29 og mellom 1643 og 1645. 
  • 1872 – 1914: Etter mange år med skiftende eiere og forfall overtar Peter Brønnum- Scavenius Voergaard i 1872 og setter igang med en omfattende renovering. Han kjøper også tilbake en del av jorden som gjennom tidene er blitt solgt. Ved hans død i 1914 er Voergaard atter blitt ett av landets største gods, med 3.500 dekar land. Konsul Rützebeck overtar slottet etter Scavenius.
  • 1955 – 1963: Den dansk-franske greve E. Oberbech-Clausen kjøper Voergaard i 1955 og setter igang med omfattende restaureringsarbeider. Greven dør i 1963, og bestemmer at slottet og kunstsamlingen skal være offentlig tilgjengelig.

 

IMG_8363

1609